top of page
Work Desk
File Folders

Heitä roskiin perehdyttämismappi,
ota käyttöön Perehdy-appi.

KENELLE: Yrityksille, jotka tahtovat tehostaa omaa perehdyttämisprosessiaan, sekä turvata omaa toimintaa. Päättäjille, jotka vastaavat yrityksen HR-toiminnasta. (esim. HR-johtaja, HR-päällikkö, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, kehityspäällikkö, kehitysjohtaja).

Työurien pituudet organisaatioissa lyhenevät ja tarvitaan yhä nopeampia prosesseja ajaa ihmisiä tuottavaan työhön.

Image by Lorenzo Rui

Miksi?

YLEISTYNEET ETÄTYÖT

Etätyön yleistyessä tarvitaan uusia työkaluja uusien henkilöiden perehdyttämiseen, kun uusi henkilö ei välttämättä ole samalla toimistolla tai paikkakunnalla.

PEREHDYTTÄJÄ

Parhaan perehdyttäjän työtehtävään voi saada myös organisaation ulkopuolelta

VARMAT KUITTAUKSET

Usein tarvitaan tieto, että työntekijä on perehtynyt johonkin asiaan tai tehtävään. Järjestelmässä tai sen muodostamalla raportilla pitää näkyä työntekijän itse kirjaama aikaleima, että on suorittanut perehtymisen.

Miten?

Mobiiliapplikaatio, jonka kautta yritys voi aloittaa perehdytysprosesseja haluamilleen henkilöille, joko valmiista itse määritellyistä malleista tai sitten luomalla tai lisäämällä yksittäisiä tehtäviä. 

Perehtyjälle osoitetaan oma mentori, joka ohjaa perehtymisprosessin läpi ja hyväksyy tehtävät. Mentori ja perehtyjä voi käydä keskustelun perehtymiseen applikaatiossa.

Yritys tai organisaatio näkee perehtymistilanteen ja saa perehtymisraportin. Sama applikaatio mukautuu käyttäjätunnustasoon, eli erillisiä applikaatioita eri käyttäjätasoille ei tarvita.

smartmockups_kzf9xoar.png

Esimerkkejä ominaisuuksista

ADMIN

 • Näkee henkilöittäin avoimet perehtyjät ja heidän etenemisen (kuinka monta tehtävää suoritettu ja kuinka monta tulee suorittaa)

 • Näkee henkilöittäin valmiit perehdytykset

 • Voi selata henkilöitä (avoin tai valmis), heidän yksittäisiä tehtäviä ja niiden tiloja (avoin, hyväksynnässä, hyväksytty).

 • Voi lisätä uuden yksittäisen tehtävän tehtäväksi

 • Voi hyväksyä perehdytyksen suoritetuksi.

 • Voi selata perehtyjän tuottamia perehtymisraportteja perehtymisen ajalta

 • Voi katsella, luoda ja poistaa yleisiä materiaaleja materiaalipankista

 • Voi hallita järjestelmän henkilöitä (lisää, muokkaa) ja hallita heidän käyttäjätasoja (haku sukunimellä)

 • Voi hallita tehtäväpohjia (luoda uusia tehtäväryhmiä ja tehtäviä malliryhmiin, muokata olemassa olevia tai poistaa)

Construction site visitor
Construction Workers

MENTOR

 • Näkee listauksen omien mentoroitavien hyväksyttävistä tehtävistä

 • Voi tarkastella hyväksyttävää tehtävää ja näkee, milloin tehtävä on annettu ja milloin se on perehtyjän mielestä tehty.

 • Voi hyväksyä tehtävän valmiiksi

 • Voi tarkastella omia perehdytettäviään omasta listauksesta ja hakea sukunimellä

 • Voi tarkastella perehdytettävän henkilökorttia (henkilötiedot, perehtyjän kirjoittamat raportit, sekä tehtävät ja niiden tilat)

 • Voi tarkastella materiaalipankkia, mutta ei voi luoda tai editoida

 • Voi valita chatissa kenen oman mentoroitavan kanssa käy kahden keskeistä keskustelua

 • Voi lähettää ja saada chat viestejä perehdytettäviltään

 • Saa push-ilmoituksen, jos oma perehdytettävä kirjoittaa viestin

PEREHTYJÄ

 • Näkee omat tehtävät ja niiden tilat (valmiiden määrä suhteessa avoimiin)

 • Voi hakea tehtävää sen otsikolla

 • Voi tarkastella yksittäisen tehtävän tietoja (tehtävän kuvaus, annettu pvm, tehty pvm, hyväksytty pvm)

 • Voi kuitata tehtävän tehdyksi (varmistusmodaali)

 • Voi kirjoittaa perehtymisraportin (max. 160 merkkiä)

 • Voi tarkastella materiaalipankkia, mutta ei voi luoda tai editoida.

 • Voi käydä chat-keskustelua oman mentorin kanssa

 • Saa push-ilmoituksen, jos oma mentor kirjoittaa viestin

Young Worker

Jos haluat helpottaa perehdyttämistä,  ole yhteydessä meihin, niin keskustellaan lisää.

smartmockups_kzfac37m.jpg
bottom of page