top of page
Outdoors Meeting

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

RokApp Oy

Alasintie 3, 80130 Joensuu

3161383-8


Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Sovellusten käyttörekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin avulla hoidetaan olemassa olevia asiakassuhteita sekä tarjotaan palveluita sellaisille yrityksissä työskenteleville henkilöille, jotka niitä voisivat tarvita. Henkilötietoja käytetään tuotettujen sovellusten toiminnallisuukisen mahdollistamiseksi. 


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä sekä mahdollisista tuotepalautuksista.

Rekisteri sisältää vain sellaisten henkilöiden tietoja, jotka voivat työpaikkansa ja aseman puolesta olla potentiaalisia palvelumme tarvitsijoita.

Verkkosivujen kävijäseurantapalvelut keräävät kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution. Sovelluskohataisesti asiakastiedot voivata vaihdella.


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita verkkokaupasta ja / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö-, palaute- tai uutiskirjeentilauslomakkeen. Ottaessaan käyttöön sovelluksen asiakas myös hyväksyy asiakastietojen keräämisen sovelluksen toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen ja sovellusten toiminnallisuuksien takaamiseen, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Sovellusten osalta käytetään 3. osapuolia (mm. sovelluskehitysalustaa), joiden tietojen hallinnasta vastaa 3. osapuolet itse. Nämä 3. osapuolet voivat sijaita EU tai ETA alueen ulkopuolella. 


Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatiin järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Ilmais- ja demosovellukset

RokApp ei vastaa ilmais- ja demosovellusten toiminnallisuuksista, sillä niiden tarkoitus on demonstroida sovellusta asiakkaalle.

bottom of page